Bokslut
Om bokföring är spännande så är bokslut inte
mindre häftigt!

Vi gör ett månadsbokslut varje månad. Då ser vi till att alla de viktiga kontona i bokföringen stämmer. Vi tar fram en resultat- och balansräkning som gör att man ser hur resultatet i verksamheten är och även ser den ekonomiska statusen.
   Bokföringen är grunden för bokslutet. Vi arbetar enligt principen ”gör rätt från början”. Det innebär att man ska kunna lita på att de siffror vi visar löpande är så nära korrekt som möjligt.

Vid årets slut gör vi årsbokslut och årsredovisning. Då stäms kontona av minutiöst. I och med att vi är auktoriserade har vi även möjlighet att utfärda en bokslutsrapport. Denna är ett kvitto och ett kvalitetsbevis på att redovisningen utförts enligt Reko, Svensk standard för redovisningstjänster.