Historik
Min egen yrkesbakgrund är i näringslivet där jag arbetat sedan jag tog ekonomexamen för många år sen.
   Den klart längsta anställningsperioden var som ekonomichef på Miller Graphics Scandinavia och i Miller Graphics Group som koncernekonomichef.
   Jag avslutade min anställning på Miller år 2009 då jag beslutade mig för att driva eget företag. Jag startade då Axinova Redovisning AB.

Jag är även delägare och verksam i PrimeBlade Sweden AB.

Arne Arvidsson, Företagsledare