Leverantörsreskontra
Vi bokför och betalar dina leverantörsfakturor. Du behöver bara attestera dem och se till att vi får dem, sen sköter vi resten.
Den här rutinen kan skötas på olika sätt och kan användas som en löpande tjänst eller kanske bara vid under en viss period.