Löner
Att sköta lönehantering och vara uppdaterad på alla lagar och regler som gäller kan vara en utmaning för vem som helst. Många företag väljer därför att ta hjälp med sin lönehantering, även om de har en väl fungerande ekonomiavdelning internt. Vissa tycker det är en bra att ha någon att hänvisa personalens frågor till och andra uppskattar att slippa ansvaret för att lönerna blir rätt. Och även enmansaktiebolaget har en lönehantering som det kan vara skönt att slippa.


Bl.a. detta kan vi göra:

  • Uppläggning av nyanställda
  • Hantering av reseräkningar
  • Utbetalning av lönerna
  • Distribution av lönebesked
  • Ansöka om lönebidrag
  • Kontrolluppgifter till Skatteverket, Fora m.fl.