Kontakta oss
Arne Arvidsson

arne

Jag arbetar framför allt med externa
kunduppdrag, bokslut, skatter
och rådgivning.

arne@axinova.se

Carina Hjerpe

carina

Jag arbetar mestadels med löpande
bokföring och löner. Löner är lite av
min specialitet efter att under
en längre period ha jobbat heltid med detta.
carina@axinova.se

Sten Arvidsson

sten

Jag arbetar med löpande bokföring,
bokslut och rådgivning.


sten@axinova.se

adress