Redovisningskonsult

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter genom SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) vilket innebär att du som kund kan känna trygghet i att lämna uppdrag till oss.

  • Auktoriserade redovisningskonsulter har en gedigen teoretisk och praktisk kompetens. Vi står under tillsyn av SRF och ska ha hög yrkesetik.
  • Det krävs flera års praktisk yrkeserfarenhet som redovisningskonsult, att man har god basutbildning och att man fortlöpande genomgår aktualitetsutbildning inom redovisning och beskattning.
  • Varje konsult måste teckna en ansvarsförsäkring till skydd för sina klienter.
  • SRF genomför kontroll av sina medlemmar. Alla auktoriserade redovisningskonsulter genomgår dessa kvalitetskontroller.
    Syftet är att säkerställa att vi arbetar i enlighet med god sed för redovisningskonsulter. Vi följer Reko, Svensk standard för redovisningstjänster.


Auktoriserad redovisningskonsult genom

srf