Skattedeklarationer
I de flesta fall har vi fullmakt från våra kunder som deklarationsombud. Då kan vi även ansvara för att den månatliga arbetsgivardeklarationen redovisas i rätt tid. Samma sak gäller förstås med momshanteringen. De flesta av våra kunder har månads- eller tremånaders moms. Efter att bokföringen är klar tar vi fram ett momsunderlag och utifrån detta registrerar vi momsdeklarationen hos Skatteverket.
I de fall vi även utför betalningsuppdrag åt kunden så gör vi även betalningen av moms, källskatt och arbetsgivaravgifter.